Jeg er psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi siden 2013. Jeg har jobbet som psykolog siden 2002.

Jeg har de siste årene arbeidet mye med mobbing, vanskelige erfaringer fra oppvekst eller skolegang, traumer, rus, barn som pårørende, familiearbeid, utviklingsvansker hos barn og unge, selvskading og ulike former for angst og depresjon i alle aldre. Jeg har lang erfaring fra kommunehelsetjeneste, fra Pedagogisk- psykologisk tjeneste for Nøtterøy og Tjøme, fra BUPA Psykisk helsevern for barn og unge, fra familievernkontor og fra Psykisk helsetjeneste for barn og unge i Bærum kommune.

Jeg tar imot barn, unge, voksne og familier.

Annet arbeid: Jeg arbeider også som seniorrådgiver i KORUS-SØR – Kompetansesenter Rus, Skien. Jeg underviser for Norsk psykologforening, kommuner og andre. I 2018 ga jeg ut en bok om psykisk helsearbeid i kommunen på Gyldendal Akademisk forlag: Allmennpsykologi – psykisk helsehjelp i kommunen

AKI ROSA 1Jeg har ledet flere folkehelseprosjekter. Jeg har utviklet et 3-årig undervisningsopplegg i livsmestring for ungdomsskolen: Robust Ungdom (www.robustungdom.no). .Jeg har laget undervisningsopplegg om søvn for ungdomsskolen og videregående skole (RØRE i Viken, Liv og røre). Jeg har utarbeidet konseptet Frivillighetsattest i Færder for elever i videregående. Du kan høre en podcast med meg her: Sosialpodden – om livsmestring i skolen

Jeg er opptatt av samtaler med barn, ungdom og familie (se Digitale fagøkter for skole). Jeg vil gjerne spre kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid og har laget verktøy til forebyggende plan. Jeg er opptatt av psykisk helsearbeid i kommune og leder arbeidet med ressursbanken www.allmennpsykologi.no som leder av foreningen Norsk forening for allmennpsykologi. Jeg har ledet Psykologforeningens ad hoc utvalg for utredning av kompetansehevende tiltak for psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester (2016-2017).  Jeg underviser og veileder i bruk av tilbakemeldingsverktøy (FIT/KOR).

Jeg ønsker å bli bedre. Da trenger jeg at du gir meg tilbakemelding. Derfor bruker jeg FIT/KOR (klient – og resultat styrt praksis) som verktøy. Se her:

NPF logo medlemFagetikk: Som psykologspesialist er jeg registrert i Norsk pasientskadeerstatning. Jeg er medlem i Norsk psykologforening og arbeider i tråd med gjeldende fagetiske standarder. Det gir trygghet for deg som klient. En klage på psykologers yrkesutøvelse kan rettes til Norsk psykologforening eller til Helsetilsynet.