Jeg er psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi siden 2013. Jeg har jobbet som psykolog siden 2002.

Jeg har de siste årene arbeidet mye med mobbing, vanskelige erfaringer fra oppvekst eller skolegang, traumer, rus, barn som pårørende, familiearbeid, utviklingsvansker hos barn og unge, selvskading og ulike former for angst og depresjon i alle aldre. Jeg har lang erfaring fra kommunehelsetjeneste, fra Pedagogisk- psykologisk tjeneste for Nøtterøy og Tjøme, fra BUPA Psykisk helsevern for barn og unge, fra familievernkontor og fra Psykisk helsetjeneste for barn og unge i Bærum kommune.

Jeg tar imot barn, unge, voksne og familier.

Annet arbeid: Jeg arbeider også som seniorrådgiver i KORUS-SØR – Kompetansesenter Rus, Skien. Jeg underviser for Norsk psykologforening, KS, kommuner og andre. I 2018 ga jeg ut en bok om psykisk helsearbeid i kommunen på Gyldendal Akademisk forlag: Allmennpsykologi – psykisk helsehjelp i kommunen

AKI ROSA 1Jeg har ledet flere folkehelseprosjekter. Jeg har utarbeidet konseptet Frivillighetsattest for elever i videregående og utviklet et 3-årig undervisningsopplegg i livsmestring for ungdomsskolen: Robust Ungdom .Jeg har undervist om søvn både i barneskolen (RØRE-prosjekt), ungdomsskolen og i videregående skole (Liv og Røre). Du kan høre en podcast med meg her: Sosialpodden – om livsmestring i skolen 

Jeg er spesielt opptatt av samtaler med barn, ungdom og familie, helsefremmende og forebyggende arbeid, formidling, forståelsesarbeid på individ- og systemnivå, praktiske verktøy og psykisk helsearbeid i kommune. Jeg har ledet Psykologforeningens ad hoc utvalg for utredning av kompetansehevende tiltak for psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester (2016-2017).  Jeg underviser og veileder i bruk av tilbakemeldingsverktøy (FIT/KOR).

Jeg ønsker å bli bedre. Da trenger jeg at du gir meg tilbakemelding. Derfor bruker jeg FIT/KOR (klient – og resultat styrt praksis) som verktøy. Se her:

NPF logo medlemFagetikk: Som psykologspesialist er jeg registrert i Norsk pasientskadeerstatning. Jeg er medlem i Norsk psykologforening og arbeider i tråd med gjeldende fagetiske standarder. Det gir trygghet for deg som klient. En klage på psykologers yrkesutøvelse kan rettes til Norsk psykologforening eller til Helsetilsynet.