Jeg er psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi siden 2013. Jeg har jobbet som psykolog siden 2002.

Jeg har lang erfaring som kommunepsykolog for barn og unge i Nøtterøy kommune (11 år). I 2018 ga jeg ut en bok om psykisk helsearbeid i kommunen på Gyldendal Akademisk forlag: Allmennpsykologi – psykisk helsehjelp i kommunen

jMUTRTH61hyTK1EN4WAJeg har erfaring fra kommunehelsetjeneste, fra Pedagogisk- psykologisk tjeneste for Nøtterøy og Tjøme, fra BUPA Psykisk helsevern for barn og unge, fra familievernkontor og fra Psykisk helsetjeneste for barn og unge i Bærum kommune.

Jeg arbeider som seniorrådgiver i KORUS-SØR – Kompetansesenter Rus, Skien. Jeg underviser for Norsk psykologforening, KS, kommuner og andre.

Jeg har ledet flere folkehelseprosjekter. Jeg har utarbeidet konseptet Frivillighetsattest for elever i videregående og utviklet et gratis 3-årig undervisningsopplegg i livsmestring for ungdomsskolen: Robust ungdom i Askim .Jeg har undervist om søvn i barneskolen i et RØRE-prosjekt ved Grøtvedt barneskole i Østfold.

Jeg er spesielt opptatt av samtaler med barn, ungdom og familie, helsefremmende og forebyggende arbeid, formidling, forståelsesarbeid på individ- og systemnivå, praktiske verktøy og psykisk helsearbeid i kommune. Jeg har ledet Psykologforeningens ad hoc utvalg for utredning av kompetansehevende tiltak for psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester (2016-2017).  Jeg underviser og veileder i bruk av tilbakemeldingsverktøy (FIT/KOR).

Jeg ønsker å bli bedre. Da trenger jeg at du gir meg tilbakemelding. Derfor bruker jeg FIT/KOR (klient – og resultat styrt praksis) som verktøy. Se her:

NPF logo medlemFagetikk: Som psykologspesialist er jeg registrert i Norsk pasientskadeerstatning. Jeg er medlem i Norsk psykologforening og arbeider i tråd med gjeldende fagetiske standarder. Det gir trygghet for deg som klient. En klage på psykologers yrkesutøvelse kan rettes til Norsk psykologforening eller til Helsetilsynet.