Det kan være mange grunner til å oppsøke psykolog

foto:Linda Varpe ( www.fotografvarpe.no )
foto:Linda Varpe   www.fotografvarpe.no

De fleste av oss opplever perioder i livet som kan være krevende: Hjemme, på jobb eller i skolen. Da kan rask hjelp bidra til å forebygge eller redusere vanskene.

Hvis du lurer på hva jeg kan hjelpe deg med, ta kontakt:
anne.kristin@psykologimenes.no
eller mobil 907 55 410.

Timepris for privatpersoner: 1000 kr for 50 min. Betaling med faktura etter samtale. Ved avlysning senere enn 24 timer før avtalen, må timen betales. Jeg har ikke driftsavtale med det offentlige eller trygderefusjon.