Trenger du noen å snakke med? Er du redd, ensom eller sliten?gutt

Blir du plaget?

Noen barn opplever å få panikk. Noen får vondt i magen. Andre får ikke sove. Mange barn opplever at de voksne ikke forstår dem godt nok.

Ingen rubiks-snakebarn er vanskelige, men alle kan ha det vanskelig. 

De fleste barn får det bedre dersom de snakker med noen. Du kan snakke alene, sammen med en venn Bokhylleeller med foreldrene dine.

Vi kan tegne på tavla, forme plastelina eller gå en tur. Be mamma eller pappa om å ringe meg, så kan vi gjøre en avtale.