Jeg kan være en støtteperson og veileder for barn og unge, foreldre og familier i samarbeid med hjelpetjenester.

Jeg gir veiledning: Til psykologer, lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Kurs og foredrag: Samtaler med barn, ungdom og foreldre, psykisk helse og forbyggende arbeid, barns utvikling, selvfølelse, mobbing, klassemiljø, foreldreskap, stress, traumer, samspill og grensesetting med mer.

Sakkyndighet:  Jeg tar oppdrag som sakkyndig i barne- og familiesaker for barneverntjenester og domstolene. Påbegynt 2-årig utdannelse i 2016. Fagkyndig medlem i Fylkesnemda for sosiale saker.

 

Pris: Salærsats som for sakkyndige oppdrag eller etter avtale.