Ingen er vanskelige, men alle kan ha det vanskelig. Tankekjør, slitenhet, frykt, krenkelser og dårlig selvfølelse. Vondt i hodet og vondt i kroppen. Søvnproblemer og spiseproblemer.

Rosa kjoleLivet er krevende og noen ganger blir det for mye. Da er det godt å bli møtt med forståelse, støtte og respekt.

Det er ikke meningen at vi skal klare livet alene og fikse alt. Vi trenger å hjelpe hverandre.

Jeg hTeigarar jobbet som psykolog for ungdom i mange år og har samarbeidet med helsesøstre og sosiallærere.

Jeg har opplevd at de fleste fikk det bedre etter å ha delt problemene og vanskelighetene med voksne. Det finnes løsninger, men det kan være vanskelig å finne dem på egenhånd.

Jeg har kontor i et lite hus i hagen. Dersom du ønsker å snakke med meg, så be foreldrene dine om å ta kontakt. Du kan komme alene eller sammen med noen.